Általános Szerződési Feltételek

A Szolgáltató adatai


Cégnév: André Zsuzsanna e. v.
Székhely: 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci utca 41. I./6.
Postacím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. Bartók Udvar 5. ép. I. em.
Telefon: +36 70 335 9333
E-mail: info@zenroom.hu
Adószám: 56246157-1-42
Nyilvántartási szám: 54881570

1. Jelen Általános Szerződési Feltétel ("ÁSZF") tartalmazza a https://www.motibro.com/login?club=zen-room-yoga-and-pilates weboldalon ("Honlap") elérhető szolgáltatások, és a Zen Room Yoga and Pilates oktatóinál történő órákon való részvétel feltételeit.

2. Jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatókat egymásra tekintettel kell értelmezni. Jelen ÁSZF a szerződéskötési folyamat során keletkezett megrendeléssel, ajánlattal, számlákkal és minden egyéb az adott megrendelésre vonatkozó dokumentumokkal összhangban értelmezendő. Amennyiben jelen ÁSZF és a felek egyedi megállapodásai egymástól eltérnek, az eltérés tekintetében minden esetben a felek egyedi megállapodásai az irányadóak.

3. Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

4. A szerződés nyelve magyar.

5. A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat Szolgáltató iktatja, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető.

6. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

André Zsuzsanna e. v. és a szolgáltatást igénybe vevő kliens között.

7. A csoportos és magán órák a következő szolgáltatásokat foglalják magukba:

• Közös edzés, melynek időtartama 45-90 perc/edzés
• Fittségi tanácsadás, stresszkezelés
• Konzultációs lehetőség e-mailen, vagy telefonon keresztül (hétköznapokon 9:00 – 19:00 között)
• Speciális problémák esetén a megfelelő szakemberhez irányítás (pl. dietetikus, gyógytornász, sportorvos, masszőr, stb.)
8. A megállapodás időtartama:

8.1. A csoportos edzés heti választható rendszerességgel, alkalmanként 45-90 perc / foglalkozás időtartammal tart, hétfő, kedd, szerda, csütörtök és pénteki napokon.

8.2. Csoportos edzések esetén a Zen Room Yoga and Pilates bérleteinek érvényessége a mérvadó. Ezek megtalálhatók a https://www.motibro.com/login?club=zen-room-yoga-and-pilates oldalon.

9. Díjtételek:

9.1 A megállapodás idejére (1 vagy 8 alkalomra) a szolgáltatás díja az aktuális árakhoz igazodik.

9.2 A kliens a megállapodásban szereplő összeget 1 vagy 8 alkalomra előre köteles kifizetni.

9.3. A mindenkor érvényes Zen Room Yoga and Pilates óradíjakat a https://www.motibro.com/login?club=zen-room-yoga-and-pilates oldal tartalmazza.

10. Az oktató kötelezettségei:

10.1. Lehető legjobb tudása szerint megtartani az órát, orvosi-, és gyógytornász szakvélemény ismeretében, annak figyelembevételével gyakorlatvariánsokat mutatni a résztvevőknek.

10.2. A kliens együttműködésével a lehető legrövidebb, optimális időn belül elérni a kitűzött fittségi célt.

10.3. Ha az óra az oktató hibájából elmarad, a megváltott alkalmak és bérletek érvényessége a kimaradt napokkal meghosszabbodik.

11. A kliens kötelezettségei

11.1. A kliens vállalja, hogy a csoportos órák meghatározott irányelveinek eleget tesz, és egészsége érdekében az oktatóval maximálisan együttműködik.

11.2. A kliens vállalja, hogy ha nem tud részt venni egy órán, akkor az adott edzést az órakezdés előtt legalább 4 órával lemondja. Ha 4 órán belül mondja le az órát, akkor az megtartott edzésnek minősül, és a továbbiakban a foglalkozás díja nem térítendő vissza, és plusz edzés sem jár helyette.

11.3. A kliensnek ki kell töltenie a külön mellékletet képező EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDŐÍVET. Ha a kliens valamely betegséggel, egészségügyi panasszal rendelkezik, akkor köteles orvosi kivizsgáláson részt venni, és nyilatkoznia a 12.1 pontban. Ha ezt megtagadja, akkor az oktató visszautasíthatja kliens részvételét az órán. Ha a kliens panaszmentes, akkor is nyilatkoznia kell a 12.1-es pontban, hogy saját felelősségére végzi az edzésprogramot.

12. Nyilatkozat a kliens saját egészségi állapotáról:

12.1. Orvosi vizsgálaton, és fittségi szűrésen
vállalom / nem vállalom a részvételt.
(A kívánt rész aláhúzandó).

• Az orvosi utasításokat betartva, a oktató irányításával edzek.
• Tudomásom szerint nincs más betegségem vagy panaszom, az EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDŐÍVBEN foglaltakon kívül, mely zavarná a foglalkozásokon való biztonságos részvételemet.
• Gondatlanságomból eredő sérülésekért nem vádolom az oktatót.
• Tudomásul veszem, hogy a testedzés bizonyos rizikókkal, sérülésveszéllyel jár.
• Elfogadom, hogy a tesztelések fejlődésem nyomon követesére szolgálnak.
• Kijelentem, hogy a saját felelősségemre veszek részt az edzésprogramban.

Az órákkal kapcsolatban érdeklődni lehet André Zsuzsitól az alábbi elérhetőségeken:

Mobil: +36 70 335 9333

E-mail: info@zenroom.hu

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61551413392267Enter your text here...